lutnictwo:


Ryszard Dominik Dembiński wraz z synem – Szczepanem Dembińskim prowadzą w Świeradowie-Zdroju pracownię lutniczą poświęconą instrumentom dawnym. Skupiają się głównie na kopiach instrumentów od średniowiecznych po barokowe. Budują od podstaw, konserwują, naprawiają i handlują akcesoriami do nich. Ryszard Dominik dembiński tajniki budowy instrumentów sprzed stuleci poznał w niemieckich pracowniach. U wieloletniego przyjaciela zespołu „Rocal Fuza”Tibora Ehlersa i pracowni Klangwerstatt Markt Wald. Większość Instrumentów zespołu muzyki dawnej „Rocal Fuza” pochodzi z pracowni lutniczej Ryszarda dominika dembińskiego.

Większość prezentowanych instrumentów jest dostępna do zakupu. Więcej informacji w zakładce kontakt.

gitterna

Gitterna

Kopia XIV wiecznego instrumentu.

Fidel naramienna "Dominikanda"

Instrument na podstawie XV wiecznej kopii, wraz ze smyczkiem
według średniowiecznych przedstawień.

gitara renesansowa ryszard dominik dembiński

Gitara renesansowa

Kopia instrumentu z XVI wieku.
Trzy dolne struny w chórach .

kantele

Kantele

Kopia skandynawskiego instrumentu średniowiecznego.

Harfa romańska

Kopia średniowiecznej harfy z XIII wieku.

Organistrum

Kopia instrumentu z XII wieku.
Na podstawie rzeźby z katedry Notre Dame (Paryż, Francja)

Mandora

Kopia instrumentu z XV.

Fidel kolanowa

Kopia instrumentu z XV wieku.

Cymbały

Kopia instrumentu z XIV.

Fidel kolanowa 5 - strunowa

Kopia instrumentu z XV wieku.

Viola da gamba

Kopia instrumentu z przełomu XVI i XVII wieku.

Ryszard Dominik Dembiński
na warszawskim
"Targowisku Instrumentów"

Link do artykułu odnośnie wystawy instrumentów dawnych Ryszarda Dominika Dembińskiego podczas „Targowiska Instrumentów” organizowanego w ramach festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata”: 
http://www.targowiskoinstrumentow.pl/dominik-dembinski/

Film dotyczący lutnictwa: